Úloha kyseliny hyaluronové

Hyaluronan-768x351

Úloha a význam hyaluronanu v přirozeném procesu regenerace poškozené měkké tkáně byly prokázány jednoznačně a nesporně, což je velmi podrobně popsáno v publikaci ”Hyaluronan – struktura, metabolismus, funkce a úloha v procesech hojení ran (/wpcontent/uploads/2017/03/Hialuronian-–struktura-metabolizm-funkcje-i-rola-wprocesach-gojenia-ran.pdf)”. Kyselina hyaluronová se vyskytuje v mimobuněčné hmotě, na povrchu buněk a uvnitř buněk. Patří ke skupině přírodních polysacharidů, které se vyskytují ve všech živočišných tkáních. Jako složka mimobuněné hmoty (ECM) sehrává důležitou roli ve všech fázích hojení, plní strukturálně-biochemické a regulační funkce. Přípravky s kyselinou hyaluronovou zaujímají důležité místo při urychlení hojení ran a léčbě patologie kloubních chrupavek.

V experimentálních výzkumech byly prokázány změny obsahu kyseliny hyaluronové v hojící se ráně podle postupu nápravných procesů. Bylo zjištěno, že je dominující složkou nově vznikající tkáně, načež se v dalších etapách hojení její obsah postupně snižuje, až v konečné fázi hojení dosahuje stabilní úrovně. Podobná tendence je pozorována také v lidských ranách32. Kyselina hyaluronová má zásadní význam v každé fázi hojení poškozené tkáně. Má vliv jak na zmírnění zánětlivého stavu nebo vytváření vlásečnicových cév, tak na tvorbu granulační tkáně (remodeling).

Přípravky obsahující kyselinu hyaluronovou jsou používány především v  ortopedii, oftalmologii, otolaryngologii, gynekologii, dermatologii, revmatologii a proktologii, při léčbě chorob a bolesti kloubů, např. nitrokloubních poškozeních a degenerativních změnách. Přípravek TRUD™, uvedený na polský trh v roce 2013 firmou Noviere, má zdokumentované příznivé působení při lokální léčbě levostranné ulcerózní kolitidy, o čemž si více můžete přečíst v části věnované tomuto přípravku nebo na stránkách www.mojtrud.pl (http://www.mojtrud.pl). V kontextu znalostí, jaké máme o účinnosti přípravku TRUD™, je důležitou informací fakt, že přípravek GAF™, jako jednu ze dvou hlavních složek, obsahuje kyselinu hyaluronovou, kterou jsou schopné přijímat měkké lidské tkáně, a je upraven specificky k využití jejích vlastností napomáhajících v procesu hojení. Je to tatáž technologie používaná firmou Noviere od roku 2007 u přípravků SportVis™ a  TendoVis™, podávaných v injekcích při léčbě akutních a chronických poškození vazů a šlach.

Vlastnosti a mechanismy působení kyseliny hyaluronové využívané v přípravku GAF™:

– Zvyšuje rychlost hojení – napomáhá procesu obnovy epitelu
– Zvyšuje obsah vody ve tkáni – napomáhá hojení tkání a umožňuje ionizaci stříbra
– Vykazuje vysokou míru mukoadheze (/wp-content/uploads/2017/03/Mukoadhezja.pdf), což umožňuje:
– Udržovat ionty Ag+ v místě aplikace
– Zvýšit aktivitu iontů Ag+ na sliznici
– Vytvářet ochranný plášť
– Má protizánětlivý účinek
– Omezuje proces zjizvení tkáně
– Snižuje vytváření adhezí při procesu hojení
– Jde o biokompatibilní a bezpečnou látku